Sagførerne hjælper dig med at trække på din retshjælpsforsikring ved syn og skøn

Oplever du fejl og mangler på baggrund af en renovation, om- eller tilbygning derhjemme? Så bør du alliere dig med et professionelt advokatteam, som det du finder hos Sagførerne. Dette giver dig nemlig mulighed for at trække på Sagførernes mangeårige erfaring med behandlingen af entreprisesager og deres indgående kendskab til den gældende lovgivning på området.