Sagførerne hjælper dig med at trække på din retshjælpsforsikring ved syn og skøn

Oplever du fejl og mangler på baggrund af en renovation, om- eller tilbygning derhjemme? Så bør du alliere dig med et professionelt advokatteam, som det du finder hos Sagførerne. Dette giver dig nemlig mulighed for at trække på Sagførernes mangeårige erfaring med behandlingen af entreprisesager og deres indgående kendskab til den gældende lovgivning på området.

Se hvilke udgifter din retshjælpsforsikring dækker

Når entreprisesager om byggesjusk eller fejl og mangler skal behandles, kan det hurtigt blive en dyr affære. Derfor kan beslutningen om at hyre en professionel advokat virke som en unødig økonomisk udskrivning, men det kan faktisk være en god investering på lang sigt. Ikke nok med at dette sikrer dig den bedst mulige juridiske behandling af sagen, så kan din advokat også hjælpe dig med at trække på din retshjælpsforsikring. Din retshjælpsforsikring kan nemlig dække udgifter til syn og skøn, hegnssyn, skelforretning og flere andre værktøjer, der kan bruges til at skabe klarhed eller træffe endegyldige afgørelser i uenigheder om fast ejendom. På www.sagfoererne.com kan du læse meget mere om, hvad en retshjælpsforsikring reelt set er, og hvilke udgifter den potentielt dækker, så du nemmere kan vurdere, om du kan gøre brug af den i din situation.

Syn og skøn sikrer en objektiv vurdering af fejl og mangler

Nogle af de omkostninger, du normalt vil kunne få dækket af din retshjælpsforsikring, er udgifterne til afholdelse af syn og skøn. Dette vil ofte komme på tale i forbindelse med entreprisesager, hvor der er behov for at få afklaret, om der er tale om fejl og mangler, hvorfor de er opstået, hvordan disse bliver udbedret korrekt, og hvad dette skal koste. Denne vurdering foretages af en uafhængig fagperson, som giver sin objektive vurdering af de byggetekniske forhold, og på baggrund af denne kan sagen så forsøges afgjort på et juridisk grundlag. I forbindelse hermed tager skønsmanden dog højde for parternes fremlæggelse af sagen. Derfor er det også til din fordel, hvis du lader Sagførernes erfarne advokat med indgående kendskab til både jura og byggetekniske termer føre ordet ved syn og skøn. På sagfoererne.com kan du læse meget mere om både retshjælpsforsikring, syn og skøn, og hvad Sagførerne kan gøre for dig, hvis du bliver involveret i en uheldig entreprisesag. Det dygtige team står nemlig altid klar til at hjælpe, og de har hjertet med i behandlingen af alle deres sager.

Lignende indlæg