|
 
Virksomheden.dk

Forside > TilladelserTilladelser

Selvom du er blevet registeret/har fået momsnummer, så kan det være, at du også skal have nogle tilladelser til at udføre dit erhverv.
Herunder er de mest almindelige udstedende myndigheder og tilladelser kort nævnt:

• Kommunens tekniske forvaltning. Ligger inde med oplysninger om, hvorvidt bygninger eller lokaler må bruges til erhverv. Ikke alle lokaler må bruges til erhverv, f.eks. fordi de ligger i et boligområde. Man må dog gerne drive virksomhed fra sin bopæl, hvis det ikke generer omgivelserne.

• Kommunens miljøkontrol. Arbejder med godkendelse og tilsyn af virksomheder der er underlagt miljøkrav i forbindelse med etablering af virksomheden (støj, affald, lugtgener, spildevand o.lign.). Dette gælder særligt restauranter og forurenende virksomheder, f.eks. mekanikerværksted.

• Den lokale afdeling af Fødevaredirektoratet. Arbejder med registrering og tilsyn af al handel med levnedsmidler samt registrering, godkendelse og tilsyn af alt detailsalg og behandling af levnedsmidler. De tjekker bl.a. renlighed hos bagere, restauranter og andre, der handler med fødeverer.

• Poilitimesteren. Udsteder næringsbrev for virksomheder der sælger fødevarer samt evt. alkoholbevilling, såfremt der skal sælges øl, vin og/eller spiritus.

Du skal være opmærksom på, at der kan være flere tilladelser for en række forskellige erhverv.

Autorisation
Autorisation er en officiel bemyndigelse, der er nødvendig for at udføre visse erhverv.
Der er ingen fælles procedure for anmodning om eller udstedelse af autorisation. Fx får en ejendomsmægler sin autorisation fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, mens en el-installatør får autorisation fra Sikkerhedsstyrelsen gennem det lokale elforsyningsselskab. Du skal derfor undersøge, om netop det erhvervsområde, du opretter virksomhed indenfor, kræver en særlig autorisation.
Du kan typisk finde mere information hos din brancheforening om de autorisationer, der kræves i dit erhverv.

Bevilling
For at sælge alkohol, køre taxa, drive apotek og være praktiserende læge skal du have bevilling. Bevilling udstedes som regel af de lokale myndigheder.

  • For at få alkoholbevilling skal du have næringsbrev og være mindst 25 år, dog kun 23 år, hvis du er uddannet i branchen. Du må ikke være umyndiggjort, under konkurs eller gået i betalingsstandsning.
  • Tilladelse til taxikørsel gives af kommunen efter offentlig bekendtgørelse og på baggrund af ansøgerens kvalifikationer.
  • Ansøgning om bevilling til at drive et apotek stiles til sundhedsministeren og indsendes til Lægemiddelstyrelsen.

Salg af fødevarer kræver optagelse i Næringsbasen
Alle virksomheder, der sælger fødevarer for mere end 50.000 kr. om året, skal som udgangspunkt registreres i Næringsbasen. Fødevarer opfattes i denne sammenhæng som madvarer af enhver art fx øl, vin, sodavand, slik og andre fødevarer.

Ordningen omfatter overordnet følgende virksomhedstyper:

  • Salg af fødevarer direkte til forbrugere, herunder catering.
  • Salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet (restauration)
  • Salg af fødevarer til andre virksomheder med henblik på videresalg eller forarbejdning (engrossalg) eller
  • Transport, forarbejdning eller opbevaring af fødevarer.

Hvis du skal have et næringsbrev til fødevarevirksomhed skal du optages i Næringsbasen.

Er du i tvivl om hvorvidt din virksomhed er omfattet af ordningen, så kontakt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Du er her: Tilladelser - Alt om opstart af virksomhed

Afgifter - Afskrivning - Aktieselskab - Anlægsaktiv - Anpartsselskab - Bestyrelse - Bevilling - CVR-nummer - Egenkapital - Faktura - Goodwill - Hensættelse - Hjemmeside - Interessentskab - Iværksætter - Kreditnota - Kvittering - Markedsføringsloven - SE-nummer - Selskabsskat - Visitkort - Webhotel - Årsrapport - Virksomheden -