|
 
Virksomheden.dk

Forside > SelskabsskatSelskabsskat

Aktie- og anpartsselskaber, aktieselskabslignende selskaber, fonde og foreninger m.v. er skattepligtige til Danmark, hvis selskabet er registreret her i landet, eller hvis et udenlandsk selskab m.v. har et fast driftssted her i landet.

Den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af selskabets årsrapport. En række regnskabsmæssige beløb tilbageføres, og de modsvarende skattemæssige indtægter og udgifter medregnes ved opgørelsen.

Selskaberne skal indsende selvangivelsesblanket og bilag. Dog er små og mellemstore virksomheder fritaget for at indsende selvangivelse og skal alene indberette hovedtal via tast-selv på SKATs hjemmeside.

Skatteprocenten for selskaber er 25% (2010).
Du er her: Selskabsskat - Alt om opstart af virksomhed

Afgifter - Afskrivning - Aktieselskab - Anlægsaktiv - Anpartsselskab - Bestyrelse - Bevilling - CVR-nummer - Egenkapital - Faktura - Goodwill - Hensættelse - Hjemmeside - Interessentskab - Iværksætter - Kreditnota - Kvittering - Markedsføringsloven - SE-nummer - Selskabsskat - Visitkort - Webhotel - Årsrapport - Virksomheden -