|
 
Virksomheden.dk

Forside > RevisorRevisor

En revisor er en person, der har som arbejde at revidere regnskaber, det vil sige at kontrollere deres rigtighed - om bilag forefindes, kontoplanen overholdes m.m.

En revisor er kun nødvendig, hvis du ejer et ApS eller et A/S over en vis størrelse.

Virksomheder kan undlade at lade deres årsrapport revidere, hvis de i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:

1) En balancesum på 1,5 mio. kr.,
2) en nettoomsætning på 3 mio. kr. og
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

Ejer du et mindre ApS hhv. A/S eller driver du dit firma i personligt regi, evt. som I/S, er en revisor altså ikke nødvendig. Skattevæsenets krav til kvaliteten og indholdet af dit regnskab er dog ens, uanset om du udarbejder dit regnskab selv eller bruger en revisor.

Hvis du vælger at lave en aftale med en revisor, så sørg for at der er klare aftaler om hvor meget det koster.
Du er her: Revisor - Alt om opstart af virksomhed

Afgifter - Afskrivning - Aktieselskab - Anlægsaktiv - Anpartsselskab - Bestyrelse - Bevilling - CVR-nummer - Egenkapital - Faktura - Goodwill - Hensættelse - Hjemmeside - Interessentskab - Iværksætter - Kreditnota - Kvittering - Markedsføringsloven - SE-nummer - Selskabsskat - Visitkort - Webhotel - Årsrapport - Virksomheden -