|
 
Virksomheden.dk

Forside > MomsregistreringMomsregistrering

Såfremt man som erhvervsdrivende og sælger for mere end 50.000 kr. om året, så skal man lade sig momsregistrere. Momsregistrering finder sted hos SKAT. De fleste virksomheder skal føre momsregnskab. De skal altså holde øje med hvor meget de betaler i moms af vare og andet, og hvor meget de får ind i moms. Disse oplysninger skal angives som salgs- og købsmoms.

En række forskellige varer og ydelser er fritaget for moms. Det drejer sig bl.a. om:

  • Forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed
  • Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, herunder ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere
  • Långivning og formidling af lån samt långivers forvaltning af egne udlån
  • Frimærker leveret til pålydende værdi, som kan anvendes til frankering her i landet, stempelmærker og lignende værdimærker
  • Personbefordring. Fritagelsen omfatter dog ikke anden erhvervsmæssig passagerkørsel med bus end rutekørsel.

Er du i tvivl, om du skal momsregistreres eller ej, bør du kontakte SKAT.

Der er 2 typer moms. Den du selv betaler til andre (købsmoms) og ind moms u får fra andre som betaling for ydelser (salgsmoms).

Salgsmoms

Salgsmoms er den moms, man beregner af sine salgsindtægter, og som skal betales til SKAT. Når du for eksempel sælger en vare, som du selv vil have 100 kr. for, skal du lægge 25% moms til beløbet for at få kundens købspris.

Købsmoms

Købsmoms er den moms, virksomheden betaler til sine leverandører, og som virksomheden får retur ved at modregne med den salgsmoms, der skal betales til staten. Køber du for 100 kr. + moms, betaler du 125 kr., men de 25 kr. får du retur fra SKAT, enten direkte eller ved, at der modregnes i den salgsmoms, der skal betales.
Du er her: Momsregistrering - Alt om opstart af virksomhed

Afgifter - Afskrivning - Aktieselskab - Anlægsaktiv - Anpartsselskab - Bestyrelse - Bevilling - CVR-nummer - Egenkapital - Faktura - Goodwill - Hensættelse - Hjemmeside - Interessentskab - Iværksætter - Kreditnota - Kvittering - Markedsføringsloven - SE-nummer - Selskabsskat - Visitkort - Webhotel - Årsrapport - Virksomheden -