|
 
Virksomheden.dk

Forside > Lovkrav ved opstartLovkrav ved opstart

Når du starter virksomhed, skal du være opmærksom på en række regler, der skal opfyldes.

Hvornår skal du registrere din virksomhed?

Det er kun et krav at registrere sig som virksomhed, hvis du har en omsætning på over 50.000 kr., vil udbetale løn, skal betale lønsumsafgift, vil importere varer til videresalg eller eksportere til lande uden for EU. Du må gerne starte en virksomhed, selvom du er i arbejde eller er studerende.

Er du ledig og vil starte virksomhed som bierhverv, skal du kontakte din a-kasse for at høre, om du har tilladelse til det. Du og a-kassen skal blive enige om, hvordan du kan drive din virksomhed som bierhverv. Du skal regne med at de timer du lægger i virksomheden, de bliver trukket i dine dagpenge.

Du kan registrere din virksomhed direkte via internettet på adressen Webreg.dk, eller du kan ringe til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på 3330 7700 og få tilsendt en tilmeldelsesblanket.

På tilmeldelsesblanketten skal du skrive alle dine personoplysninger, driftsform og fortælle, hvilken branche din virksomhed er indenfor.

Det er gratis at registrere en ny virksomhed, og efter 3-4 uger får du dit CVR-nummer.
Du er her: Lovkrav ved opstart - Alt om opstart af virksomhed

Afgifter - Afskrivning - Aktieselskab - Anlægsaktiv - Anpartsselskab - Bestyrelse - Bevilling - CVR-nummer - Egenkapital - Faktura - Goodwill - Hensættelse - Hjemmeside - Interessentskab - Iværksætter - Kreditnota - Kvittering - Markedsføringsloven - SE-nummer - Selskabsskat - Visitkort - Webhotel - Årsrapport - Virksomheden -