|
 
Virksomheden.dk

Forside > Lån ved opstartLån ved opstart

En nystartet virksomhed har typisk behov for at låne til etableringen og forskellige anskaffelser. Dette behov kan pengeinstitutterne medvirke til at dække med forskellige former for etableringslån.

Der er mange former for tilskud eller lån, og de bliver givet på forskellige vilkår. Normalt skal du betale skat af tilskud, men der kan være særregler. Du bør derfor spørge SKAT eller din revisor, hvilke skatteregler, der gælder for de tilskud eller lån, som du får.

Hvis du er lønmodtager og har planer om at starte din egen virksomhed, kan du oprette en etableringskonto i et pengeinstitut. En etableringskonto giver dig mulighed for at spare op til at etablere din egen virksomhed. Det er en fordel for dig, fordi du kan trække indskuddene fra i skat. Til gengæld må du kun bruge pengene til at oprette og investere i din virksomhed. Du kan hvert år sætte 100.000 kr. eller 40 pct. af din nettoløn ind på kontoen, og du skal mindst indsætte 5.000 kr.

Fra VækstFonden er det muligt at få VækstKaution. Det er en lånegaranti, som du søger i dit pengeinstitut, når det bevilger dig et lån til at starte virksomhed. Vækstfonden er speciel, i og med de gerne vil udlåne til virksomheder med en vis risiko.

Ventureselskaber kan også være med til at finansiere start af virksomheder, men de kræver, at der er udsigt til en stor indtjening, før de vil investere. De fleste ventureselskaber investerer i udvalgte brancher, produktområder eller geografiske områder. 

Det er stort set udelukkende pengeinstitutter, der kan hjælpe med at finansiere virksomhedens daglige drift. Det kan ske via en kassekredit. Generelt er det udelukkende pengeinstitutter og realkreditinstitutter, der medfinansierer anlæg og andre større investeringer. Det sker i form af lån.

Typisk vil de stille krav til dig om, at du:

1) Præsenterer en troværdig og profitabel forretningsplan

2) Dokumenterer at du kan løfte opgaven

3) Stiller sikkerhed for de penge du låner

4) Selv investerer penge i forretningen

Mange virksomheder bruger kassekreditten til kortsigtede behov og lån til at finansiere større køb som for eksempel produktionsudstyr. Hvis din virksomhed har betydelige udsving i pengestrømmene, er det vigtigt, at din bank får klar besked.

Inden du går ind til banken, så kan du lige så godt forberede dig på, at du vil blive mødt med spørgsmålet " Hvad har du at stille som sikkerhed?".

Du skal være opmærksom på, at alt står til forhandling. Bankens udlånsrente har et spænd og deres første bud må betragtes som vejledende men ikke fastlagt. Det faktuelle i udlånsrenten er baseret på den risikoprofil, du repræsenterer for banken. Jo mere du sikker som sikkerhed, jo billigere rente vil du få.

 

 
Du er her: Lån ved opstart - Alt om opstart af virksomhed

Afgifter - Afskrivning - Aktieselskab - Anlægsaktiv - Anpartsselskab - Bestyrelse - Bevilling - CVR-nummer - Egenkapital - Faktura - Goodwill - Hensættelse - Hjemmeside - Interessentskab - Iværksætter - Kreditnota - Kvittering - Markedsføringsloven - SE-nummer - Selskabsskat - Visitkort - Webhotel - Årsrapport - Virksomheden -