|
 
Virksomheden.dk

Forside > KreditnotaKreditnota

En kreditnota kan udstedes som led i afvikling af en handel. Ved levering af varen udsteder sælger en faktura. Kreditnotaen kan herefter udskrives af flere årsager f.eks.:

  • Varen leveres tilbage
  • Det fakturerede stykantal er større end det leverede
  • Den fakturerede stykpris er højere end aftalt
  • Der er fejl ved det leverede, som berettiger til prisnedslag

Køber skal herefter betale forskellen mellem faturabeløbet og kreditnotaen til sælger. Har køber allerede betalt fakturaen medfører kreditnotaens udstedelse at køber opnår et tilgodehavende hos sælger.

Betegnelsen kreditnota udspringer af at notaens udvisende krediteres købers konto hos sælger.
Du er her: Kreditnota - Alt om opstart af virksomhed

Afgifter - Afskrivning - Aktieselskab - Anlægsaktiv - Anpartsselskab - Bestyrelse - Bevilling - CVR-nummer - Egenkapital - Faktura - Goodwill - Hensættelse - Hjemmeside - Interessentskab - Iværksætter - Kreditnota - Kvittering - Markedsføringsloven - SE-nummer - Selskabsskat - Visitkort - Webhotel - Årsrapport - Virksomheden -