|
 
Virksomheden.dk

Forside > ForretningsplanForretningsplan

Ved at lave en forretningsplan, så kan du få et overblik over hvilke muligheder din virksomhed har for at blive en succes.

Jo mere du tager højde for i din forretningsplan, des større chance har dit firma for at klare sig, hvis der opstår problemer. Med en god forretningsplan vil du have nemmere ved at sælge ideen til banken eller investorer.

Idé: Giv en kort beskrivelse af ideen.

Kompetencer og ressourcer: Kompetencer og ressourcer for personerne bag ideen. Beskriv kort din/jeres uddannelse, nuværende arbejde, tidligere erfaringer og andre forudsætninger for at kunne gennemføre ideen.

Samarbejdspartnere: Hvilke samarbejdspartnerne har du.

Produktet/ydelse

Om produktet/ydelsen: Hvilket produkt/hvilken ydelse drejer det sig om? Hvilket behov dækker det hos kunderne? Hvad kommer det til at koste? Hvordan ser det ud med konkurrencen? Hvad er udsigten for produktets/ydelsens liv på markedet? Og hvordan vil en eventuel produktions-gang komme til at forløbe?

Patent: Skal der tages patent? Er det gjort?

Regler: Hvilke regler skal overholdes for at sælge produktet/ydelsen? Skal der fx indhentes tilladelser eller bevillinger? Er dette gjort?

Markedet

Markedet nu: Hvor stort er markedet? Hvordan fordeler det sig geografisk? Er der en særlig fordeling, fx med henblik på køn, alder eller uddannelse hos kunderne?

Markedet om 3 år: Hvordan ser markedet ud om tre år? Vil det vokse eller skrumpe? Er der noget, der kan fremdrive eller hindre markedets vækst?

Kunder: Hvilke kundetyper forestiller du dig skal købe produktet/ydelsen?

Konkurrenter: Hvilke konkurrenter er der?.

Markedsføring: Hvordan vil du markedsføre produktet?.

Salgsmål: Hvad er det realistiske antal kunder? Hvor meget kan du tjene?. Sørg for at det er realistisk.

Branche: Hvordan er forholdene i branchen? Er der fordele eller ulemper? Hvordan ser mulighederne ud?.

Leverandører: Hvilke leverandører vil du/I bruge?.

Kunden

Hvem er kunder: Hvilke kunder vil finde dit produkt / din ydelse interessant?.

Aldersgruppe: Hvilke aldersgruppe henvener du dig til?.

Køn: Hvilke køn henvender du dig til?.

Område: Hvor bor kunden?.

Indkomst: Hvor købestærke er de?.

Pris: Hvor meget vil de give for produktet / ydelsen?.

Diverse

Selskabsform: Hvilken selskabsform skal firmaet have?.

Ejerforhold: Navne og angivelse af hvor stor en andel af virksomheden, de enkelte ejere har.

Beliggenhed: Adresse på firmaet.

Økonomi

Budgetter: Hvad bliver dine udgifter og indtægter.

Finansiering: Hvor eller hvem får du pengene fra?
Du er her: Forretningsplan - Alt om opstart af virksomhed

Afgifter - Afskrivning - Aktieselskab - Anlægsaktiv - Anpartsselskab - Bestyrelse - Bevilling - CVR-nummer - Egenkapital - Faktura - Goodwill - Hensættelse - Hjemmeside - Interessentskab - Iværksætter - Kreditnota - Kvittering - Markedsføringsloven - SE-nummer - Selskabsskat - Visitkort - Webhotel - Årsrapport - Virksomheden -