|
 
Virksomheden.dk

Forside > EtableringskontoEtableringskonto

Etableringskontoordningen er en opsparingsmulighed for lønmodtagere, der gør det lettere at starte egen virksomhed.

Som lønmodtager kan du foretage indskud på en etableringskonto i et pengeinstitut og derved spare op til at etablere selvstændig virksomhed. Du får fradrag for indskuddet på selvangivelsen. Der kan indskydes 100.000 kr. årligt. dog højest 40 pct. af nettolønnen

Indskud på etableringskontoen kan hæves til bestemte formål i takt med at udgifterne afholdes. Ved selve etableringen skal der dog hæves mindst 100.000 kr. Midlerne kan bruges til

  • Køb af aktiver, fx edb-udstyr, firmabil, maskiner og inventar.

  • Afholdelse af driftsomkostninger fx løn, leje af lokaler, advokat- og revisorbistand, markedsundersøgelser, kurser og uddannelse samt forsøg og forskning.

  • Etablering af virksomhed i selskabsform (ApS og A/S).

Læs mere om Etableringskontoordningen hos SKAT.
Du er her: Etableringskonto - Alt om opstart af virksomhed

Afgifter - Afskrivning - Aktieselskab - Anlægsaktiv - Anpartsselskab - Bestyrelse - Bevilling - CVR-nummer - Egenkapital - Faktura - Goodwill - Hensættelse - Hjemmeside - Interessentskab - Iværksætter - Kreditnota - Kvittering - Markedsføringsloven - SE-nummer - Selskabsskat - Visitkort - Webhotel - Årsrapport - Virksomheden -