|
 
Virksomheden.dk

Forside > BogføringBogføring

Alle virksomheder har pligt til at bogføre. Bogføringen skal give dig overblik over økonomien i virksomheden går og giver dig et grundlag for at lave momsregnskab og årsregnskab. Du kan lade andre stå for det, men som virksomhedens ejer er det altid dig, der er ansvarlig for bogføringen.

Du har pligt til at føre et afstemt kasseregnskab over virksomhedens indtægter og udgifter. Det betyder, at hvis der er daglige køb eller salg, har du pligt til at bogføre dette dagligt.

Du har pligt til at gemme grundbilagene i 5 år efter indkomstårets udløb. Så du skal sikre dig mod, at regnskabet eller bilagene bliver ødelagt, stjålet eller misbrugt. Fører du fx en del af dit regnskab på en pc, bør du derfor jævnligt tage en sikkerhedskopi og gemme den et andet sted end på din pc.

Har du mod på selv at føre dit regnskab, vil det være en god idé at købe eller lease et mindre bogføringsprogram hos et anerkendt firma. Programmet kan typisk også bruges til fx lagerstyring, prislister og kundekartoteker.

Lader du andre stå helt eller delvis for bogføringen, skal du vide, at det altid er dig, der som virksomhedens ejer er ansvarlig for bogføringen.

Sådan bogfører du
Bogføringen sker i praksis ved hjælp af det, der kaldes "dobbelt bogholderi", dvs. ved at du på fx en kasse- eller bankkonto bogfører ind - og udbetalinger og på en anden konto som fx varesalg eller varekøb bogfører det tilsvarende beløb.

Du skal derfor oprette en kontoplan for virksomheden. Kontoplanen er en oversigt over, hvordan du skal sortere dine indtægter og udgifter, og hver konto har sit eget navn. Alle indtægter og udgifter af samme type skal bogføres på samme konto hver gang.

En ny virksomhed kan som regel nøjes med én kontoplan med klare og dækkende navne på de enkelte konti, som fx konti for varesalg, varekøb, kontorartikler, bildrift osv. samt konti for kasse, bank og/eller giro.

Du skal oprette særlige konti for bl.a. moms og A-skat.
Du er her: Bogføring - Alt om opstart af virksomhed

Afgifter - Afskrivning - Aktieselskab - Anlægsaktiv - Anpartsselskab - Bestyrelse - Bevilling - CVR-nummer - Egenkapital - Faktura - Goodwill - Hensættelse - Hjemmeside - Interessentskab - Iværksætter - Kreditnota - Kvittering - Markedsføringsloven - SE-nummer - Selskabsskat - Visitkort - Webhotel - Årsrapport - Virksomheden -