|
 
Virksomheden.dk

Forside > BestyrelseBestyrelse

Bestyrelser er noget der vedrøre aktie- og anpartsselskaber. Det er bestyrelserne, der tager sig af virksomhedens overordnede styring, hvor det så fx ofte er direktionen, der fører bestyrelsens retningslinier ud i livet. Et aktieselskab skal altid have en bestyrelse, hvorimod anpartsselskaber først er tvunget til at nedsætte en bestyrelse, når der er mere end 35 ansatte.

En bestyrelse er den øverste ledelse i en organisation som en forening eller et selskab.

Bestyrelsen bliver valgt af organisationens medlemmer eller ejere og har til opgave at forestå den overordnede ledelse af organisationen herunder at ansætte en kvalificeret daglig ledelse.

For et aktieselskab er det jf. aktieselskabslovens (ASL) § 49 et lovkrav at selskabet har en bestyrelse på mindst tre medlemmer. Opfylder selskabet ikke mindstekravet, skal selskabet opløses. Bestyrelsesmedlemmer der er valgt af medarbejdere, tælles ikke med i mindstekravet. Ifølge aktieselskabslovens § 4, stk. 1 nr. 6 skal selskabets vedtægter beskrive antallet af medlemmer i bestyrelsen og valgperioden.

For anpartsselskaber gælder det jf. anpartsselskabslovens § 19, at det er op til stifterne af selskabet jf. anpartsselskabslovens § 4, stk. 1, om selskabet skal ledes af en bestyrelse, direktion eller begge dele. Anpartsselskabslovens § 19 siger, at har et anpartsselskab en direktion eller bestyrelse, er det denne, der står for ledelsesopgaverne. Har selskabet både en direktion og bestyrelse, er det bestyrelsen der er øverst i hierakiret.

En bestyrelse har den overordnede ledelse af selskabet og direktionen den daglige ledelse. Bestyrelsen skal bla.:

  • Udstikke retningslinjerne for direktionens arbejde.
  • Træffe beslutninger af usædvanlig art og af stor betydning for selskabet.
  • Påse forsvarlig formueforvaltning samt at lovgivningens krav om bogføring er overholdt.
  • Nøje gennemlæse og underskrive årsregnskabet, hvis de kan godkende det.Du er her: Bestyrelse - Alt om opstart af virksomhed

Afgifter - Afskrivning - Aktieselskab - Anlægsaktiv - Anpartsselskab - Bestyrelse - Bevilling - CVR-nummer - Egenkapital - Faktura - Goodwill - Hensættelse - Hjemmeside - Interessentskab - Iværksætter - Kreditnota - Kvittering - Markedsføringsloven - SE-nummer - Selskabsskat - Visitkort - Webhotel - Årsrapport - Virksomheden -