|
 
Virksomheden.dk

Forside > ÅrsrapportÅrsrapport

En årsrapport eller et årsregnskab er en redegørelse for en virksomheds aktiviteter i det forgangne regnskabsår. Årsrapporterne har til hensigt at give aktionærer og andre interesserede et indblik i virksomhedens aktiviteter og økonomiske formåen. I de fleste jurisdiktioner er det lovpligtigt, at virksomhederne udarbejder og indberetter årsrapporter. I Danmark reguleres bestemmelserne for årsrapporter i Årsregnskabsloven, der administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Årsrapporter indeholder som minimum en beskrivelse af virksomhedens økonomiske aktiviteter i regnskabsåret, herunder balance- og resultatopgørelse og en revisionspåtegning. Ofte vil der også være en ledelsespåtegning. Børsnotererede virksomheder er desuden underlagt krav fra børsens side om at offentlige løbende redegørelser, dels i form af kvartalsregnskaber, dels i form af jævnlige børsmeddelelser om forhold, der har væsentlig betydning for virksomhedens drift.

Årsrapporten skal hvert år sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden for en periode fra regnskabsåret er afsluttet. Hvis indsendelses datoen ikke overholdes får man en bøde.
Du er her: Årsrapport - Alt om opstart af virksomhed

Afgifter - Afskrivning - Aktieselskab - Anlægsaktiv - Anpartsselskab - Bestyrelse - Bevilling - CVR-nummer - Egenkapital - Faktura - Goodwill - Hensættelse - Hjemmeside - Interessentskab - Iværksætter - Kreditnota - Kvittering - Markedsføringsloven - SE-nummer - Selskabsskat - Visitkort - Webhotel - Årsrapport - Virksomheden -